גן שעשועים – מועצה מקומית בית אל

שם הפרויקט: הנגשת שכונת הוואדי

מקום: בית אל

מזמין: מועצה מקומית בית אל

תכנון: רדיוס הנדסה