פיתוח שבילים – מועצה מקומית בית אל

שם הפרויקט: שכונת אבן פינה

מקום: בית אל

מזמין: מועצה מקומית בית אל

תכנון: מתקני פסגות