אליעזר הלוי 14

שם הפרויקט: אליעזר הלוי 14

מקום: ירושלים

היקף: 9 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: חברת מקסיקו ישראל

סוג השירות: הכנת מפרט טכני