בית המועצה – קריית יערים

שם הפרויקט: בית המועצה קריית יערים

מקום: קריית יערים

היקף: 450 מ"ר

מזמין: מחלקת הנדסה קריית יערים

אדריכל: נעמי רומן