בית כנסת תפארת שושנה

שם הפרויקט: בית כנסת תפארת שושנה

מקום: בית אל

היקף: 500 מ"ר ופיתוח סביבתי

מזמין: תורם פרטי

אדריכל: זוהרה טויטו