הירקון 15

שם הפרויקט: הירקון 15

מקום: חיפה

היקף: 12 יח"ד

מזמין: קבוצה

סוג השירות: הכנת מפרט טכני