מבנה קמט"ים המנהל האזרחי

שם הפרויקט: מבנה קמט"ים המנהל האזרחי

מקום: בית אל אוגדת יו"ש

היקף:  כ-6000 מ"ר

מזמין: המנהל האזרחי יו"ש

אדריכל: שחר אדריכלים