חברת VOLTAIRE

שם הפרויקט: חברת VOLTAIRE

מקום: רעננה

היקף: 2,600 מ"ר

מזמין: חברת וולטר