חצר הנביאים עבודות חפירה דיפונים וביסוס

שם הפרויקט: חצר הנביאים

מקום: ירושלים

היקף: 15,000 מ"ר תימוך דיפון וביסוס

מזמין: אפריקה ישראל

מהנדס: ש. בן אברהם מהנדסים