טבע – מעבדות אנליטיקה

שם הפרויקט: מעבדות אנליטיקה

מקום: נתניה

היקף: 1,700 מ"ר

מזמין: חברת טבע

אדריכל: רות רייף אלוש