ישיבת בינת ישראל

שם הפרויקט: ישיבת בינת ישראל

מקום: ירושלים

היקף: כ- 9000 מ"ר בנוי ופיתוח סביבתי

מזמין: עמותה

אדריכל: ברי הרשקוביץ & יהודה פרלמוטר