ישיבת נתיבות יוסף – אגף תורני מדעי

שם הפרויקט: האגף תורני מדעי

מקום: ישיבת מצפה יריחו

היקף: 2000 מ"ר ופיתוח סביבתי

מזמין: ישיבת מצפה יריחו

אדריכל: אמון בן דור& מיילס הרטוג