מועדון נח"ל ומרכז למשפחה

שם הפרויקט: מועדון נח"ל ומרכז למשפחה

מקום: בית אל

היקף: 600 מטר

מזמין: מ.מ בית אל

אדריכל: שטול אדריכלים