רחוב מעגלי הראי"ה

שם הפרויקט: רחוב מעגלי הראי"ה

מקום: בית אל

היקף: כ-1 ק"מ

מזמין: מ.מ. בית אל

מתכנן: אייל קראוס