מעונות מאירסדורף האוניברסיטה העברית

שם הפרויקט: מעונות מאירסדורף האוניברסיטה העברית

מקום: ירושלים, הר הצופים

היקף: 1,800 מ"ר

מזמין: מחלקת בוני האוניברטיסה העברית

אדריכל: גדעון יגר