מצפה מודיעין

שם הפרויקט: מצפה מודיעין

מקום: בית חורון

היקף: 54 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: איחוד יסודות בניה

אדריכל: איל גולן / אור אדריכלים