מקווה גברים – קריית יערים

שם הפרויקט: מקווה גברים

מקום: קריית יערים

היקף:

מזמין:

אדריכל: