מרכז הפסג"ה

שם הפרויקט: מרכז הפסג"ה

מקום: ירושלים, העיר העתיקה

היקף: 500 מטר

מזמין: מנח"י עריית ירושלים

אדריכל: בן דוד קאסוטו אדריכלים