מרכז רוחני נועם שיח

מקום: ירושלים

היקף: 1700 מ"ר ופיתוח סביבתי

מזמין: עמותת נועם שיח

אדריכל: נעמי רומן אדריכלים