מתתיהו הרחבה

שם הפרויקט: שכונת לשם וספיר

מקום: מושב מתתיהו

היקף: כ- 40 יח"ד

מזמין: מזכירות המושב

אדריכל: רוני גולדשמיט / מריאן כהן