עבודות פיתוח דולב- בניה רוויה

שם פרויקט: דולב רוויה בנייני בר אמנה

מקום: יישוב דולב

היקף: 9.5 מיליון

אדריכל פיתוח: מתניה הר טוב