בנק לאומי – קומת הנהלה ק.ש.ב

שם הפרויקט: קומת הנהלה ק.ש.ב

מקום: לוד

היקף: 1600 מ"ר

מזמין: בנק לאומי