רחובות הולנדיים – מתתיהו

שם הפרויקט: רחובות הולנדיים

מקום: מתתיהו

היקף: כ- 13 דונם

מזמין: מושב מתתיהו

אדריכל: לאה קולן / שלמה גת / סבטלנה פישמן