רחוב בלוך / הרי"ף

שם הפרויקט: רחוב בלוך / הרי"ף

מקום: קריית יערים

היקף: כ-1.5 ק"מ

מזמין: מ.מ. קריית יערים

מתכנן: אייל קראוס