רחוב פתח תקווה 5-11

שם הפרויקט: רח' פתח תקווה 5-11

מקום: ירושלים

היקף: 60 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: חברת מקסיקו ישראל

סוג השירות: הכנת מפרט טכני