רמות מירסקי

שם הפרויקט: רמות מירסקי

מקום: ירושלים

היקף: 158 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: ISA HOLDINGS

אדריכל: גיל קריבין