שכונת נופי הדר

שם הפרויקט: שכונת נופי הדר

מקום: הר אדר

היקף: 21 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: אלה אחזקות