שכונת קייזר – מודיעין

שם הפרויקט: שכונת קייזר

מקום: מודיעין

היקף: 66 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: עובד לוי תיעוש הבניה בע"מ