שצ"פים וכבישים רמות מירסקי

שם הפרויקט: שצ"פים וכבישים רמות מירסקי

מקום: ירושלים

היקף: כ-20 דונם

מזמין: ISA HOLDINGS

אדריכל: מרחבים