שצ"פ לב הקרייה

שם הפרויקט: שצ"פ לב הקריה

מקום: קריית יערים

היקף: כ-3 דונם

מזמין: מ.מ. קריית יערים

אדריכל: לאה קולן