שצ"פ 103 קריית יערים

שם הפרויקט: שצ"פ 103

מקום: קריית יערים

היקף: כ-2 דונם

מזמין: מ.מ. קריית יערים

אדריכל: עמיאל הולץ