נופי גבעת מרדכי

שם הפרויקט: נופי גבעת מרדכי

מקום: ירושלים

היקף: 105 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: קשת הצלחה נדל"ן

סוג השירות: ניהול הפרויקט משלב הביצוע