פינוי בינוי שד' נווה יעקב 28-32

שם הפרויקט: פינוי בינוי שד' נווה יעקב 28-32

מקום: ירושלים

היקף: 505 יח"ד ופיתוח סביבתי

מזמין: חב' התחדשות

סוג השירות: הכנת מפרט טכני