תמא 38 מעבר המיתלה

שם הפרויקט: מעבר המיתלה 4

מקום: רמת אשכול, ירושלים

היקף: 16 יח"ד + 12 יח"ד חדשות

מזמין: רשב"א בע"מ

סוג השירות: ניהול ופיקוח צמוד